برشمار کارنا مه ی (صحنه ای) نگارنده.  با (کلیک) بر(عنوان) ها یا (عکس) ها ی زیر، به اشکوب گسترده ی هرکدام خواهید رسید.

 

 

Hormoz Hedayat    هرمز هدایت

 

خُردسالی. سپاهان  Childhood.Isfahan 

 

بازی‌هایِ نمایشیِ خانگی

بازی‌هایِ نمایشیِ بیرون ازخانه

 

1324 - 1334  از خُردی تا ده سالگی 

 1945-1955

 

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

 

Hormoz Hedayat    هرمز هدایت

نوجوانی، ری     Adolescence, Rey

برپاییِ روزنامه‌یِ دیواری

بازی‌هایِ نمایشیِ چکامه‌ای درانجمن‌هایِ ادبی هنری

برپاییِ انجمن‌هایِ ادبی هنری

نخستین گام بر سکویِ نمایش و رخدادهای پشت پرده‌اَش 

بازی‌هایِ پیش پرده‌ای درجشن‌هایِ فرهنگی

نخستین کارِ فراگیرنوشته، بازی و کارگردانی

 

از ده تا هفده سالگی 1341 - 1334 

 1962 - 1955

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

Hormoz Hedayat    هرمز هدایت

جوانی، ری   Youth, Rey

 

بنیان نهادنِ گروهِ هنریِ پویا در شهرری

پیروزی در آزمونِ شورایِ اداره‌یِ تاتر

پیروزی درآزمون نمایشی تله‌ویزیون

 

از هفده تا بیست‌ویک سالگی  1345 - 1341

1966-1962

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

هرمزهدایت: بازیگر    Hormoz  Hedayat : Actor

نخستین کار (حرفه ای)   The first professional experience

 شاه عباس و پیرپاره دوز   

  Shah Abass va Pir e Pareh Dooz

نویسنده: پرویز صیاد     Author : Parviz Sayad

کارگردان : عزت اله انتظامی     Director : Ezatollah Entezami

With:

همراه:

 علی نصیریان Ali Nasirian, عزت اله انتظامی  Ezatolah Entezami 

فرزانه تاییدی  Farzaneh Taeidi، اسماییل داورفر Esmaeil Davarfar

خسرو شجاع زاده Khsrow Shojazadeh

  اسماییل محرابی Esmaeil Mehrabi،  ناهید امیریان  Nahid Amirian

 &...   ... و

 1346  تالار 25 شهریور

Talar e 25Shahrivar 1967

 

 

هرمز هدایت، اسماعیل محرابی، فرزانه تآییدی

 محمود رؤفی، عزت اله انتظامی، حسین حسینی

Hoseyn Hoseyni, Ezatolah Entezami, Mohamad Raoufi

Farzaneh Taeidi, Esmaeil Mehrabi, Hormoz Hedayat

 

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

هرمز هدایت:  آراینده و سرپرست گروه

 

Hormoz Hedayat: Designer & Head of the group

 افعی‌ِطلایی،ری 

AfeiyeTalaei,Rey 

نویسنده : علی نصیریان

 

Author : Ali Nasirian

 

  شهرری 1347      1968 Ray

 

علی نصیریان . Ali Nasirian

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

هرمزهدایت: آراینده و سرپرست گروه

 

Hormoz Hedayat : Designer & Head of the group

 

ازپانیفتاده‌ها، ری   Az Pa Nayoftadehha  Rey

 

نویسنده: غلامحسین ساعدی  -  گوهرمراد

 

Author : Gholamhoseyn Saedi (Goharmorad)

 

ری  1347     Rey 1968 

 

 

غلامحسین ساعدی .  Gholamhoseyn Saedi

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

هرمزهدایت:  کارگردان و سرپرست گروه

Hormoz Hedayat : Director & Head of the group

ازپا نیفتاده‌ها، قزوین Az pa nayoftadeh ha, Qazvin

نویسنده : غلامحسین ساعدی - گوهرمراد

Author : Gholamhoseyn Saedi (Goharmorad)

 

قزوین   1347       Qazvin 1968

 

 

 

محسن نعمانفر . هرمز هدایت . غلامحسین لطفی

GholamHoseyn Lotfi . Hormoz Hedayat .

 Mohsen Nomanfar

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

هرمزهدایت:  نویسنده و کارگردان

 

Hormoz Hedayat : Author & Director

 

 

 

 

 

 

 

بازیِ بی‌آوا، قزوین   Mime Show, Qazvin

 

و آشنایی با"منوچهرآتشی"درهمین هنگام

 

قزوین  1347     Qazvin 1968

 

منوچهر آتشی  Manoochehr Atashi

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

بازگشت دوباره به (اداره)یِ هنرهایِ نمایشی

وزارت فرهنگ و هنر 1348

Going back to the Theatre center 1969

 

 گذراندن و دریافت گواهی‌نامه ازدانشکده‌یِ هنرهای‌ِ دراماتیک

           کارگاه‌هایِ تابستانی         

 

پیروزی درآزمون دانشکده‌یِ هنرهایِ دراماتیک

پیروزی درآزمون هنرهایِ نمایشیِ دانشکده‌یِ هنرهایِ زیبا

دانشگاه تهران    1348

 

 

پرونده‌ی این برگ هنوز آماده نشده است.

The record of this page is not ready yet.

 

 

 

 

 

 

 

هرمز هدایت : بازیگر      Hormoz Hedayat : Actor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لونه‌یِ شغال   Looneye  Shoghal

 

 

 

 

 

 

نویسنده و کارگردان : علی نصیریان

 

Author & Director : Ali Nasirian

 

همراه :

مهین شهابی ، عزت اله انتظامی ، لاله تقیان ، اسماعیل محرابی

   عصمت صفوی ، ناصر نجفی ، داود آریا 

... و

تالار 25 شهریور  ، 1348    Talar 25Shrivar 1969

 

 

مهین شهابی  Mahin Shahabi

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

هرمز هدایت :  بازیگر     Hormoz Hedayat  : Actor

 

مردی که مرده بود و خود نمی دانست

Mardi ke mordeh boud va khod nemidanest

 

نو یسنده : پرویز صیاد    Author : Parviz Sayad

کارگردان: عزت اله انتظامی     Director : Ezatolah Entezami

 همراه:

 علی نصیریان ، محمد علی کشورز ، مهین شهابی 

عزت اله انتظامی

اسماعیل داورفر ، لاله تقیان ، غلامعلی نبی‌پور ، اسماعیل محرابی

ایرج راد ، داود آریا ، ناصر نجفی ، نصرت ا له زمان پور

.....و

تالار 25 شهریور 1348 - 1349     

 Talar 25Shahrivar 1969 1970    

محمدعلی کشاورز . هرمز هدایت

Hormoz Hedayat . M,A,Keshavarz

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

هرمزهدایت  :  کارگردان و بازیگر

Hormoz Hedayat : Director & Actor

روسپیِ‌بزرگوار   The Respectful Prostitute

 ژان‌پل‌سارتر      Jean Paul Sartre

         برگردان : عبدالحسین نوشین          

Translated by : Abdolhoseyn Nooshin

   همراه :

سوسن تسلیمی، محسن نعمان فر، افشین قهرمانی 

        رامین صدیقیان، غلامحسین بهرامی، محمد ساربان،       

 عباس ستوده نیا

با یاری :

مرضیه برومند، جمشید گرگین، غلامحسین لطفی، داریوش ایران نژاد

و . . .

 تالار هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1350

Tehran University 1971

 

 

رامین صدیقیان، سوسن تسلیمی، هرمز هدایت،

غلامحسین بهرامی

GholamHoseyn Bahvhld, Hormoz Hedayat

Soosan Taslimi, Ramin Sadighian

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا  نام ِبرنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

هرمزهدایت : آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

نویسنده : غلامحسین ساعدی - گوهرمراد

Author : Gholamhoseyn Saedi (Goharmorad)

   بازی :

اسماعیل متین فر، ایرج طباطیایی، رامین یزدانی

داریوش فرزانه، سعید روحانی، جمشید هورفر، ...

تالار مدرسه ی عا لی حسابداری 1350 

Accountancy College 1971

 

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

هرمز هدایت: بازیگر   Hormoz  Hedayat : Actor

 

 

بازرس   The Government Inspector

نیکلای گوگول  Nikolai Gogol

کارگردان : عزت اله انتظامی     Director : Ezatolah Entezami

همراه :

علی نصیریان، مهین شهابی، اسماعیل داورفر، هما روستا،

 سروش خلیلی، رضا کرم رضایی، حمید طاعتی، کامران نوزاد،

مهری مهرنیا، ایرج راد 

داریوش مودبیان، محمد مطیع، داود آریا، هرمز سیرتی، آهو خردمند  

فرامرز صدیقی، خسرو شکیبایی، سیاوش مریخی

  ،محسن جابری، محبوبه بیات  

... و

تالار 25 شهریور 1351     Talar 25Shahrivar 1972

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

هرمزهدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

چشم دربرابر چشم(1)

Chashm Dar Barabar e Chashm(1)

 نویسنده: غلامحسین ساعدی - گوهرمراد

بازی:

  غلامحسین بهرامی، اسماعیل متین فر، ایرج طباطبایی، رامین یزدانی

مریم نایاک، داریوش فرزانه، سعید روحانی، جمشید هورفر

کاظم نادری نژاد، فریدون شمیرانی

و . . .

تالار مدرسه ی عالی حسابداری 1351

Accounting College 1972

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

 

 

 

هرمز هدایت : آراینده و کارگردان

 

 

 

 

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

چشم در برابر چشم(2)

Chashm Dar Barabar e Chashm(2)

نویسنده : غلامحسین ساعدی - گوهرمراد

بازی : بازیگران فرهنگ و هنر مهاباد

هوشنگ ذولفقاری، یداله رحمانی، مناف ایران پناه، احمد مظلومی، دلبر

امیر حالندی، ا برا هیم نبردی، ابرا هیم خلیلی، رحیم رشید زاده

نوازنده ها : یونس کریمی، علی خان محمدی، حسین شمسی،

بهمن حج  و ...

 

مهاباد 1351     Mahabad 1972

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

هرمز هدایت :  بازیگر     Hormoz Hedayat : Actor

 

  

 

 

 

 

افول  Oful

نویسنده :  اکبر رادی     Author : Akbar Radi

کارگردان : علی نصیریان     Director : Ali Nasirian

 همراه :

 فخری خوروش، عزت اله انتظامی، محمد علی کشاورز، علی نصیریان

عصمت صفوی، اسماعیل داورفر، آذر فخر، اسماعیل شنگله

ایرج راد، آهو خردمند، داود آریا، محسن جا بری، ناصرنجفی

... و

گردش سراسری نمایش در ایران 1351

Tour Show all over the Iran 1972

 

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

هرمز هدایت : بازیگر   Hormoz Hedatat : Actor

Miles Gloriosus   سربازِ لاف‌زن      

 

نویسنده: ت. م. پلوتوس   Titus . Maccius . Plautus

ترجمه : محمد پایگاه      Translated by : Mohamad Paygah

 

 

 

کارگردان: خلیل موحددیلمقانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director : Khalil Movahed Dilmaghani

: همراه

پرویز فنی زاده، هما روستا،  هادی اسلامی، سروش خلیلی 

پری امیر حمزه، غلام علی نبی پور، نازی حسنی

محمد رضا کلاهدوزان، فرشید فرشود، سهراب سلیمی

 

تالار 25 شهریور  ،  بهمن 1352     Talar 25Shahrivar 1973

پرویز فنی زاده، هرمز هدایت

Hormoz Hedayat, Parviz Fanizadeh

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

هرمزهدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

  Har Ke Be fekre Khisheh هرکه به‌فکرِخویشه

 

نویسنده : احمد نوربخش      Author : Ahmad Nourbakhsh 

 

بازی:

آزاده پورمختار، مسعود کریمی، فاطمه نقوی، همایون فرزانه

محمد صلحی، پری همتیان، محمد صدخروی

غلام‌حسین بهرامی و ...

تالار مدرسه عالی شمیران ، اردیبهشت 1353

Shemiran College 1974

راست به چپ ایستاده: آزاده پورمختار، .....؟

نشسته:پری همتیان، فاطمه نقوی،

همایون فرزانه، محمد صد خروی

Left to Right Standing: ....? Azadeh Pour Mokhtar

Seating: Mohamad Sadkheravi, Homayoon Farzaneh,

Fatemeh Naghavi, Pari Hematian

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

هرمزهدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 

وقتی سیاه‌مست بیدارمی‌شود

Vaghti Siah Mast Bidar Mishavad

نویسنده : مهدی ساده     Author : Mahdi Sadeh

  بازی :

آزاده پور مختار، مسعود کریمی، فاطمه نقوی، محمد نیک اعتقاد

لادن فرزین، جواد شریفی

و . . .

 

تالار مدرسه عالی شمیران 1354

Shemiran College 1975

 

راست به چپ: مریم نایاک، پری همتیان، آزاده پورمختار، همایون فرزانه،

مسعود کریمی، محمد نیک اعتقاد، جواد شریفی

Left to Right: Javad Sharifi, Mohamad Niketeghad, Masoud Karimi,Homayoon Farzaneh,

Azadeh Pourmokhtar. Pari Hematian

 Maryam Nayak

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat: Designer & Director

 سربازها(سیب‌زمینی با همه‌چیز)

  Chips With  Everything 

آرنولد وسکر     Arnold Wesker

 

برگردان: علی طلوع (طه)      Translated by: Ali Toloue -Taha

 

:بازی

سعید نیکپور، همایون ایران پوی، خسرو پیمان، غلامحسین لطفی،  

محسن نعمان فر، محمد رضا کلاه دوزان، سهراب سلیمی،

فرشید زارعی فرد، غلامحسین بهرامی، اسماعیل متین فر،

رضا فضایلی، محسن فخاری، مهدی گیاهی، مصطفی حسینی،

  میر صلاح حسینی، داود رضایی، الهه شمس

 

تالار دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران  1354

Tehran University 1975

 

جلو راست به چپ: سعید نیکپور، محسن فخاری،

اسماعیل متین‌فر، محمدرضا کلاهدوزان،

غلام‌حسین بهرامی

ایستاده: محسن نعمانفر، مهدی گیاهی، سهراب سلیمی

forground Left to Right: Gh,H Bahrami

M,R, Kolahdoozan, Esmaeil Matinfar, Mohsen Fakhari

Saeid Nikpoor

Background: Sohrab Salimi, Mahdi Giahi,

Mohsen Nomanfar

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژِ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or click on the title of project.

 

 

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

Match Maker      دلاله

Thornton Wilder     تورنتون وایلدر

 

برگردان: منوچهرآتشی      Translated by : Manouchehr Atashi

  بازی :

آزاده پور مختار، مسعود کریمی، فاطمه نقوی، محمد صلحی

شهین نیکزاد، بهنام بهمنش، محمد نیک اعتقاد

منیژه سهرپوش، جواد شریفی

همراهان میهمان: خسرو پیمان ، میرصلاح حسینی

تالار مدرسه عالی شمیران 1354

Shemiran College 1975

 

مسعود کریمی، محمد صلحی، خسرو پیمان

Khosrow Peyman, Mohamad Solhi, Masoud Karimi

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

تندیس(نمایشِ بی‌آوا) 

 

   Tandiss(Mime show)  

   

پخش سراسریِ همزمان درکشور ازتله‌ویزیونِ ملیِ ایران

بازی:

آزاده پور مختار، مسعود کریمی، فاطمه نقوی، محمد صلحی

محمد نیک اعتقاد، جواد شریفی

و .....

تالار مدرسه عا لی شمیران 1355

Shemiran College 1376

 

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 
 

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

 کسب و کارِخانمِ وارِن

 

   Mrs. Warren's Profession

 

 George Bernard Shaw    برنارد شاو

برگردان : بزرگ علوی      Translated by : Bozorg Alavi

بازی :

آذر فخر ،  محمد مطیع ،  مرضیه برومند

ا سماعیل داورفر ، اسماعیل محرابی ، محمد اسکندری

آزاده پورمختار

و ...

تالار 25 شهریور 1355    1976  Talar 25Shahrivar

 

 

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

رفتن به بریتانیا ازسوی وزارت فرهنگ وهنر

برای آموزش، پژوهش وکاوش1356

 

Going to UK for studying & research

(scholarship) 

پرونده‌ی این برگ هنوز آماده نشده است.

The record of this page is not ready yet.

 

هرمز هدایت : آراینده وبازیگر

Hormoz Hedayat: Designer & Actor

دیوپری  Div Pari

 

اندیشه‌وکارِ: ایرج راد   Directed by : Iraj Rad

همراهِ:

 دانشجویانِ دانشگاهِ کاردیف

 With the Students of Cardiff University

 

Sherman Theatre  1977-1978         1356 - شرمن تیاتر 1357

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 دریافت پذیرش های گوناگون از دانشگاه های  انگلستان و امریکا

Acceptense Receiving from Universities of UK & USA

بازگشت به ایران  پاییز 1357

Going back to Iran 1978

پرونده‌ی این برگ هنوز آماده نشده است.

The record of this page is not ready yet.

 

 

هرمز هدایت:  نماینده

Hormoz Hedayat : Elected Member

شورای اداره تاتر

Society of Drama Center

برپایی نخستین انجمن برگزیده از سوی هنرمندان اداره برنامه های نمایشی

برای راهبری برنامه های نمایشی کانون نامبرده

همراه : جمشید مشایخی، ایرج راد، فرهاد مجد آبادی، محسن نعمان فر

...و

تهران 1357

 

پرونده‌یِ این برگ هنوز آماده نشده است.

The record of this page is not ready yet.

 

 

 

هرمز هدایت :  آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Designer & Director

سربازها(سیب‌زمینی با همه‌چیز)

Chips With  Everything

آرنولد وسکر     Arnold Wesker

برگردان : علی طلوع      Translator : Ali Toulue

نخستین نمایش همگانی تاتر پس از دگرگونیهای57 تالار رودکی

 که تا پیش از آن ویژه ی باله و اپرا بود

با بازی :

ا فسران

ایرج راد، فیروز بحجت محمدی، خسرو پیمان، همایون ایران پوی

گروهبانان

غلامحسین لطفی، مجید مظفری، محمد ساربان

سربازان

سعید نیکپور، فرامرز صدیقی، اسماعیل محرابی، جواد خدادادی

غلامحسین بهرامی، محسن فخاری، مهدی گیاهی، مسعود کریمی

جواد برزانی، مجید رهبران، نورالدین حسین خانی

و . . .

 Roudaki Hall 1979     1358 تالار رودکی اردیبهشت

 

 

نشسته جلو:

فرامرز صدیقی، سعید نیکپور،

ایستاده درپس زمینه:

محسن فخاری، غلامحسین بهرامی،

Forground:

Saeid Nikpoor, Faramarz Sadighi

Background:

 

Gholamhoseyn Bahrami,Mohsen Fakhari

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

بازگشت دوباره به کاردیف

Going back to the Cardiff again

 

 

پرونده‌ی این برگ هنوز آماده نیست.

The record of this page is not ready yet.

 

 

 

 

  هرمز هدایت: بازیگر و نوازنده[کوبه‌ای]

Hormoz Hedayat : Actor & Drummer

داستان‌هایِ دکامرون  Decameron Tales

  جوانی بوکاچیو     Giovanni Boccaccio

 

کارگروهی دانشجویی به رهبری استاد راهنما :

جان لینسترام

همراه : 

 آنت سروین، دیویدکریستی، کن مک کرو، ریچارد لن‌گریج

...و

 تیاترشرمن  1359

Sherman Theatre 1359

 

 

بریتانیا - UK

آنِتِه اسکیری وِن، هرمز هدایت، ریچارد لَنگریج،

کِن مَک کِرِی، دیوید کریستی

David Christie, Ken MacCrae, Richard Langridge,

 Hormoz Hrdayat, Annette Scriven,

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

 Hormoz Hedayat  : Actor       هرمز هدایت  :  بازیگر

 

 

The Merchant of Venice        تاجرِ ونیزی

  

William Shakespeare           ویلیام شکسپیر   

 

کارگردان : جفری اکسوردی و  هکتور دل پورتو

Directed by : Geoffrey Ax worthy & Hector Del  Puerto

 

Sherman Arena Company

Terence Dauncey, Gareth Gibbs, Richard Watson &...

Sherman Theatre  1979 

تاتر شرمن 1358

 

بریتانیا - UK

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

 

 

 Hormoz Hedayat  : Actor       هرمز هدایت:  بازیگر

 

ماهیِ‌سیاهِ‌کوچولو

 

   Mahi ye siah e Koochooloo

 

صمد بهرنگی      Samad Behrangi

 

برگرداننده به انگلیسی  و کارگردان :  اردشیر مهرآبادی

Translator & Director : Ardeshir Mehrabadi

... و

تیاترشرمن 1359

Sherman Theatre 1980

 

 

UK - بریتانیا

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

 

هرمز هدایت: کارگردان   Director : Hormoz Hedayat

 

آن‌زمان‌فراخوهدرسید 

   

The Time Will Come

 

 رومن رولان     Roman Rolland

برگردان: بدرالدین مدنی    Translated by : Badreddin Madani

با بازی :

نزدیک به چهل تن بازیگر که از آن‌ها به‌یاد می‌آوریم: 

علیرضا مجلل، تانیا جوهری، مجید مظفری، دیانا، جهانگیر الماسی،

مهری مهرنیا، همایون ایران‌پوی، ناصر نجفی، خسرو پیمان،

سعید اویسی، غلامحسین بهرامی، اکبر یادگاری، فرشید زارعی فرد،

 ،میرصلاح حسینی، فرامرز کیان، احمد نیک آذر، اکبر احمدی

   مهدی گیاهی، شاپور شهیدی، فریدون کوچکیان، حسن توانا،    

بهروز جهان گیری، حسن اسدی، سعید بیناروش، محمد اسدی،

  پیام پیمان، پوپک شکیبایی، قدرت اله لطیفی، محسن الماسی،

میترا ابری، و ...

تیاتر شهر  1360 - 1359     1981-1980   Theatre Shahr

 

 راست به‌چپ ایستاده: دیانا(اختر کریمی زند)،

بهمن روزبهانی، قدرت‌اله لطیفی، جهانگیر الماسی،

اکبر یادگاری، نشسته، جلو:  خسرو پیمان، 

 

Left to Right, standing:Akbar Yadegari,

Jahangir Almasi, Ghodratolah Latifi,

Bahman Roozbehani, Diana(Akhtar Karimi Zand)

for ground, Sitting: Khosrow Peyman

           

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

هرمزهدایت: ویراستار و کارگردان  

 Hormoz Hedayat : Editor & Director

Nasimi   نسیمی 

1361     1982

سرگذشت چکامه سرایی که جان بر سر آرمان نهاد .

          با یاری نمایش گرانی چون :

مرضیه برومند، علی اوحدی، سعید پورصمیمی، تانیا جوهری، خسرو پیمان

جمشید جهان زاده، فرزانه کابلی، حسن پورشیرازی، اکبر یادگاری ، دیانا

فرشید ابراهیمیان، مسعود کریمی، مجید فلاح زاده، فریدون کوچکیان،

  نادر رجب پور، مسعود رحمانی، قاسم پاکرو،حمید اخویان،

   اصغر فریدی ماسوله  و دیگرانی که .... 

     شمارشان تا پنجاه می رسید و از همینجا از دوستان می خواهم تا در یاد آوری نام آنان همراهی ام کنند. باشدکه دست کم با آوردن نام ایشان دراینجا یاری شان را سپاس گویم. هرچند این پاسداری نتواند بیداد ی را که از سوی بیداد کنندگان از راه رسیده ی آن روزگار که برآنان روا شد، دربرابر رهاورد تلاش چند ماهه و بی مزد آنان جبران سازد. این کار برای نمایش درتالار رودکی آماده می شد و از همان روزهای نخست، آوای جلوگیری از نمایش آن به گوش می رسید. و سرانجام هم کار آماده را بالا نرفته  به زیرکشیدند .

     هوشنگ کامکار Houshang Kamkar  از دیگر هنرمندانی بود که با آهنگسازی برای نمایش نسیمی مارا یاری می کرد .

 

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

 

 

  سیاهه !

     پچ‌پچه‌های فراهم‌سازی  سیاهه‌ای از نام  هنرمندانی که بنا داشتند تا زیر آب‌شان را بزنند به‌گوش می‌رسید و آرامش را از ما می‌گرفت . سرانجام تنگ بینی  و کین‌توزی،  میوه‌ی زهرآگین خود را داد و گروهی از بهترین‌های آنزمان در (اداره ی‌تاتر) با بازپرسی های زورگیرانه‌ی (هیأت‌های بازسازی) که پیدا نبود از کجا آمده اند،  با (احکامی چون باز خرید و بازنشسته‌ی اجباری و اخراج و انفصالِ دایم از خدمات دولتی) روبرو گشتند  تا  این‌گونه از میدان بدر شوند و پی کارِ خویش روند. نزدیک به همگی، چاره را در کوچ از میهن دیدند، جز یکی دو تن و از آن شمار، نگارنده بود که با آن همه آزارهای جان‌فرسا چون از دست دادن کار و جایگاه و خُرد شدن های ناروا ، میدان را رها نکرد و ماند. بی‌کرنشی در پی، و بی آلودگی در دامن. این را نگفتم که از خود (قربانی) و یا قهرمان بسازم. شاید کار درست را آنان کردند که رفتند. نگارنده اگر ماند برای این بود که آن چه را روی می داد، باور نداشت .

 

 

 

Black

List

 

 

 

 

پرونده‌ی این برگ هنوز آماده نشده است.

The record of this page is not ready yet.

 

 

 

تله ویزیون  TV

     با جدا شدن از اداره ی تاتر ،  سعید نیکپور پیامی از سوی برادرش مسعود نیکپور برای من فرستاد که کاری در شبکه دو هست و می خواهند تو کارگردانی کنی. خواسته بود پاسخ بدهم. من هم پذیرفتم. کارگردانی نمایش تله ویزیونی شهر کارستان را برای گروه کودک و نوجوان  آن شبکه  انجام دادم و به دنبال اش کارهای گوناگون دیگری را درپی داشت که دربخش تلویزیون آمده است. پیدا است با آنچه بر من گذشته بود، کاردر تاتر از آن پس در سایه ماند .

 

 

پرونده‌ی این برگ هنوز آماده نشده است.

The record of this page is not ready yet.

 

 

 

هرمز هدایت: بازیگر Hormoz Hedayat: Actor

کبودان و اسفندیار

 

 

Kaboudan va Esfandiar

   

نویسنده: آرمان امید     Author : Arman Omid

کارگردان: سهراب سلیمی    Director : Sohrab Salimi   

 

همراه : 

 حمید مظفری، حمید لیقوانی

 

چهارسو  دی ماه  1369     Chaharsou 1390

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

 

 

 

Hormoz  Hedayat  : Actor  هرمز هدایت: بازیگر

 

 

Tanbour Navaz   تنبورنواز

 

نویسنده :  محمد رحمانیان   Author : Mohamad Rahmanian

کارگردان : هادی مرزبان   Director : Hadi Marzban

همراه :

امین تارخ، فرزانه کابلی، پرویز پرستویی

جمشید اسماعیل خانی، حسن پورشیرازی، قاسم زارع

و .....

تیاتر شهر  مهر و آبان 72

Theatre Shahr 1993

 

 

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

 

هرمز هدایت :  بازنویس ، سراینده ، آراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat : Lyrist , Designer & Director

 

چای خانه ی باغ پریان

 

    Chay Khane ye Bagh e Parian

           

برگرفته ازنمایشنامه ای به نام [مهر تقلبی] با برگردان

داریوش آشوری  Daryush Ashuri

 

از دیوانِ نمایش در چینِ بهرام بیضایی Bahram Beyzaei      

بازی : 

امیر حسین سلیمانی، حمید گلی، امیر حسین صدیق، وحید رزاقی

امیر زنگی، محمد مسلمی، محمود تیموری، محمد روحی

و گروه دیگری از هنر جویان هنر و ادبیات آوا و سیما

تالار مولوی   زمستان 72 و بهار 73 

Talar e Moulavi 1993-1994

 

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

 

هرمز هدایت: نویسنده، سراینده و کارگردان

Hormoz Hedayat: Author, Lyrist & Director

Haft Kerdar   هفت کردار

 

بازی :

سعید نیکپور،  فریبا متخصص،  سهراب سلیمی

حسین سحرخیز، فرزانه نشاط خواه، امیر دلاوری

وحید رزاقی، شیوا ابراهیمی، مهران امام بخش

علی بی غم، بابک خضری، مهدی صناعتی

و . . . .

همراه گروه بزرگ همسرایان و نوازنگان

تیاتر شهر    پاییز 80

Theatre Shahr  2001

 

برای دیدن این برگ بر رویِ ایماژ بالا، یا نام برنامه در پهلو، کلیک کنید.

 

To see this file, click on the image,

or the title of project.

 

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر