رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching
 

Jury  داوری

Hormoz Hedayat

هرمز هدایت

 

 

 

 

Hormoz Hedayat : Jury  هرمز هدایت : داور

 

مسابقات هنری دبیرستان‌ها

 

High school Art competition  

 

ری  1350     Ray 1971

 

 

 

 

   

هرمز هدایت : داور    Hormoz Hedayat  : Jury

 

 

 مسابقان هنری دبیرستان‌ها

 

High school Art competition  

 

ری  1352      1973 Ray

 

 

 

 

  Hormoz Hedayat  : Jury     هرمز هدایت : داور

 

جشن های فرهنگ و هنر

 

Festival of Culture & Art

 

1355     1976

 

 

 

هرمز هدایت : داور  Hormoz Hedayat : Drama Jury

 

جشنواره‌یِ فرهنگی هنریِ سراسریِ دانشجویانِ دانشگاهِ آزاد

 

University Festival  

 

 

همراه :

 

رکن‌الدین خسروی   Roknedin Khosravi

   

           Jamshid Layegh جمشید لایق           

 

رضا بابک  Reza Bubak، ناصرنجفی   Naser Najafi

 

 

اراک 1371    1992 Arak

 

 

 

هرمز هدایت: داور     Hormoz Hedayat : Film Festival Jury

 

 

پانزدهمین جشنواره‌ی جهانیِ فیلم‌هایِ کودک و نوجوانِ اصفهان

 

15th Iranian International festival of Film and Video

for Children and Yong Adults

 

 

همراه :

 

داود رشیدی  Davoud Rashidi

  

اصغرهمت   Asghar Hemmat   

 

اسداله اعلایی   Asadalah Aalaei

 

و...

سپاهان  1379     Isfahan 2000

 

 

 

هرمز هدایت : داور    Hormoz Hedayat : Jury

 

 

جشنواره‌یِ تیاترِ کانون‌هایِ نمایش

 

Festival of Theater centers

 

 

همراه :

 

هادی مرزبان   Hadi Marzban

 

آزاده پورمختار   Azadeh Pourmokhtar 

 

محمود استاد محمد  Mahmoud Ostad Mohammad

 

محمد یعقوبی     Mohammad Yaghoubi

 

و...

Tehran 2001

تهران  1380

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

هرمز هدایت: داور     Hormoz Hedayat : Jury

  

 

 

سومین جشنواره‌یِ تیاترِ کانون‌هایِ نمایش

 

 3rd Festival of Drama centers

 

همراه :

 

محمد علی کشاورز   Mohamad Ali Keshavars

 

هما روستا    Homa rousta

 

و...

تهران 1380    Tehran 2001

 

 

 

  هرمز هدایت: داور    Hormoz Hedayat  :  Jury 

 

            جشنواره‌یِ نمایش        Festival of Drama         

 

همراه :

 

هادی مرزبان   Hadi Marzban

و . . .

 

منطقه ی چهار  1385      Zone 6 2006

 

 

هرمز هدایت  Hormoz Hedayat

 

 

 

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر