رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

تله ویزیون  Television

 

برگی از زندگی (زوج‌هایِ جوان)

Bargi Az Zendegi (Zoj Haye Javan)

 

Hormoz Hedayat(Director)

هرمز هدایت(کارگردان)

Chanel2    1994

شبکه دو - 1373

 

 

برگی از زندگی (زوج های جوان)

Bargi Az Zendegi (Zoj Haye Javan)

 

نویسنده: سهیلا علوی‌زاده

Written by: Soheyla AlaviZadeh

  

کارگردان: هرمز هدایت

 Directed by: Hormoz Hedayat

Chanel2    1994

شبکه دو -  1373

 

 

ثریا قاسمی Soraya Ghasemi  .  ناصر نجفی Naser Najafi

***

احمد آقالو  Ahmad Aghaloo  .  مریم سعادت  Maryam  Saadat  .  صدیقه کیانفر  Sedigheh Kianfar

محمد شکوهی‌خرم  Mohamad ShokoohiKhoram

***

علی رامز  Ali Ramez  .  شهین علیزاده Shahin AliZadeh  .  امیر زنگی Amir Zangi  .  میترا اویسی Mitra Oveysi

***

همایون ایرانپوی Homayoun IranPooy  .  مریم معترف  .  طناز فتحی Tanaz Fathi  .  الکا هدایت Olka Hedayat   

هیوا سالمی Hiva Salemi  .  احمدرضا ابوترابیان AhmadReza Abootorabian  .  شاپور معمارزاده Shapoor MemarZadeh

***

     گلبرگ ابوترابیان    Golbarg Abootorabian  .  امیرحسین سلیمانی AmirHoseyn Soleymani      

***

لیلی رشیدی Layli Rashidi  .  امیرحسین صدیق  AmirHoseyn Sedigh

***

وفا حمزه‌پور  Vafa HamzehPoor  .  وحید رزاقی Vahid Razaghi

***

حمید گلی Hamid Goli  .  مریم میخ چیان Maryam MikhChian

***

محمد مسلمی Mohamad Moslemi . آزیتا بهمنش Azita Behmaness

***

افسانه ماهیان Afsaneh Mahian. مسعود موسوی Masoud Mousavi. مینو زاهدی Minoo Zahedi

 

 

    امروزیکشنبه‌چهارمِ‌اَمُردادِ1394به‌دنبالِ‌نامِ"وحید‌رزاقی"به‌جست‌و‌جویِ‌تارنماپرداختم وچون دیگرِگردش‌هادراین‌رسانه، باشناسه‌یِ بیگانه‌ای هم‌نامِ او، روبرو شدم وبازهم یکه‌خوردم. چراکه این‌جور هم‌نامی‌ها، گاهی نام‌هایِ آشنارا درسایه‌یِ نام‌هایِ گُمنام می‌پوشاند. خوش‌بختانه درسرنمونِ یکی‌ازسایت‌هایِ‌ آن‌برگ، نامِ‌آشنایِ"انجمن‌بازیگرانِ‌خانه‌یِ‌‌تاتر" به‌چشمم خورد. خودش‌بود. بر‌رویِ‌آن کلیک‌کردم وشناسه‌یِ"وحیدرزاقیِ"دربرابر دیدگانم گشوده شد. کارنامه‌یِ پُر وپیمانی دارد ونگارنده ازبخشِ پُرشماری ازآن دورمانده‌بود که‌خودرا دراین باره سرزنش می‌کند. بااو اززمانی‌که به هنرجویانِ مدرسه‌یِ هنر و ادبیاتِ صدا و سیما آموزش می‌دادم آشناشدم. از هنرجویان دیرین و پُرشور و توانمندِ آن‌جا بود. در نخستین کارِ نمایشیِ گروه، "چای‌خانه‌یِ باغِ پریان" که دست‌آوردِ کارگاه‌هایِ پیگیر و بنیادی آن روزگار بود، خوش درخشید. درپی، درسریالی برایِ شبکه دو که بانام"زوج‌هایِ‌جوان"کارشد و با نام برگی‌اززندگی"همراهِ بررسی‌هایی‌درپیوندپخش‌شد، وسپس درسریالی برایِ گروهِ کودک و نوجوانِ همین‌شبکه به‌نامِ"شیرین‌ترازکلاغ‌پر"ودیرتر، درنمایشِ"هفت‌کردار"درتاترشهربا بازیگری و دستیاری نگارنده‌رایاری داد. دربخش‌هایِ درپیوند با کارهایِ نامبرده بیشتر از او خواهم گفت.

     چند سالی‌است که وحید نگارنده‌را درزمینه‌یِ کارهایِ رایانه‌ای راهنمایی و یاری می‌کند. به همین‌روی و همین‌جا، با سپاسِ فراوانِ از او یاد می‌کنم.

هرمز هدایت 94/05/04    ویرایش: دی ماه 1399

وحید رزاقی  Vahid Razaghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستیارانِ گارگردان:        :Director Assistance

 Mohsen SadeghiNasab

محسن صادقی‌نسب

AmirHoseyn Soleymani

امیرحسین سلیمانی

آهنگساز: بهرام دهقانیار

Composer: Bahram Dehghanyar

 

دنباله‌ی این گزارش تا این دم در دسترس نیست!

 

Back Stage - پشت صحنه

راست به‌چپ:

هرمز هدایت، ثریا قاسمی، ناصر نجفی

Left to Right:

Naser Najafi, Soraya Ghasemi,

 Hormoz Hedayat

 

 

تهیه کنندگان:    :Producers

  مهوش اردشیری

  Mahvash Ardeshiri

ناهید پورسعید

  Nahi PoorSaeid

طراح‌ِصحنه: ساسان بامدادصوفی

 Stage Designer:

Sarmad BamdadSoofi

دستیار: سرمد بامدادصوفی

Assistant:

 Sarmad BamdadSoofi

طراح لباس: اعظم مژده‌بخش

 Costume Designer:

Azam MozhdehBakhsh

تصویر بردار: احمد فرهادی

Camera Man: Ahmad Farhadi

نور: امیرعباس نیکونژاد

Lighting:

AmirAbas NikooNezhad

صدا: مرتضی دهنوی

Sound: Morteza Dehnavi

چهره پردازان:   :Make up

بابک شعاعی Babak Shoaei

پروین نویدی Parvin Navidi

علی شکرآبی Ali ShekarAbi

مهرنوش طبیبی Mehrnoosh Tabibi

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر