رسانه ها
Medea
تله ویزیون
Television
سینما
Cinema
تیاتر
Theare
شناسنامه
Aboqat Me
میزبان
Home
پشتِ اَبر
Behind The Cloud
نوشته ها
Writings
نشان ها
Awards
پُوسترها
Posters
داوری
Jury
  آموختن و آموزش
Learning & Teaching

یی  Television

 

ی ی

Lovers & Other Strangers

ی ی

Renee Taylor & Joseph Bologna

 

Hormoz Hedayat : Actor  ی : ی

 

Iranian National TV 1975   یی ی ی 1354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сیی یی !

     یی یی ی 1337 ی یʡ Șی с ϡ ی یی ی یی ی ی ѐ یی ی ϡ 坐 ی ی. ی ی Ș . یԝ ی ی ی ی. . ی ی ی . یی ی یԝ ی ی ی یی ی. ی ییی ی ی ی . ی ی ی ی. ی ʡ 䝁 ی ی ی یϡ ی یی ی . ی ی ی . ی یی ی Ԑ ی ی ی ی ی ލی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐ یی یʡ ی ی ی ی ی ی . э ی ی ی ǡ ی  ی ی Ӂ ی ی یϐ ю ی ی ی ی ی ی ݘ ی یی ی.

     ی ی ی ϡ یی  ی э یی ی 40 یی ییی ی. ی ی ی Ԙی یی ی 1345 یی ی ی 坘 . یی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی . یی ǐ .

ی .  1391

  Ӂ ی ј یی یی

 

 

 

ی ی !

     ی ی ʘǁی  ی ی یی ( ) ϡ یی с ی ی یی ی ی ی ϡ ی ی ѐی یی ی ی ی ی ی ی с ی ی ی . ی ی ی сیԐی "ی ی" ѐ ییی ی ϐی " یی" ǁ یϐی ی . ی ϐی ѐی ی ѐی ی сیԐی . ی ی ی ѐی ی . ی ی ی ی э ی ϐی .  یی یی ی ј ی ی ! ی ی یʡ ی . ی ی . ی Ȑ ی ϡ یی ی ی . ییی ی ی ǁی ! ی ی ѐ ییی ی یی یϐی ی ǁی . ی ی ییی یی ی ی یی یی ی ϐی . ی . ی . ی. یی ی ǡ یی ی ی. ʝ ی ی ی ی . ی ی ی ی . Ӂ . ی ی ی "ی " ی Ԙ ی یی ی ی ی یی ی ی یی . ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی یی . э ی ϐی ی . ی ی. ی ی ی یی . ی ی ییی ی ی . с ԝ ی ی ی ی сی ی ی ی Ԙ : ǐ ی ʐ Ԑ ی ی ی ی ѐ ی ی یی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی Ԙ ی ی э Ґ"ϐی" Ґیی ј ی . ی ی یی ی ی ی Ә ی یی ی. ی .  ی ی ی ی یی یی  ی ی . ی یی. ی یی ی یی ی ی . Ԑ ی ی ی یی ی ی ی ییی ی ی ی ی Ԑ ی ی ی . э ی ی Ԑ ی یی یی ی ی ی  ϐ . ی یی ی یǡ یی . ی ی ی Ԑ یݡ ی ی یی ی ی . BBC  UCLA  ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی. ی ϐѐی ی 57 ی Ґ ی ی ی ѐی ی   . ی ی ی ی یی  یی  ϐی ی. ی ی ی ѐی . ی ی ی ی ی یی .

ی ی91

 

 

 

ی ییی Tele play

     ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ییی (Tele Play) ی ی.  ی یی ی. э ی یی" ی ی " ѐ ѐی ی ی ی Ԙ ی ی ی э ی ی. ی ǁی یی 坘ӝی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی یی ی с  ی ی .

ی ی 91

 

 

 

 

 

یی. ی. ی . ی ی

Left to Right:

 GholamHosseyn Naghshineh. Roghieh ChehrehAzad

Hormoz Hedayat. Shahla MirBakhtyar

 

ی ی

Lovers & Other Strangers

ی ی

Renee Taylor & Joseph Bologna

 

Hormoz Hedayat : Actor  ی : ی

 

ی ( ی )

Hormoz Hedayat (Actor)

 

ѐ : ی

Trancelater & Director : Parviz Parvaresh

 

ی:   ی

TV Director : Feranak DoulatShahi

:    :With

ی Roghieh ChehrehAzad

ی ی GholamHosseyn Naghshineh

یی Shahla MirBakhtyar

Iranian National TV 1975   یی ی ی 1354

 

 

 

 

     ی یی Ԙ ی ی ی ی ѐ یی ǐ . ی坝ی ی Ґی ԝی .

     ی ј ԡ 坘 ی. ی ی یی : "ޝییی"

ی:

"ی""ݝی":

یԝ "یҁ" ی ѐ ی یی ʝ. یی " یی" ی ییی   㝍ی یԘ 坘 ی ی یԡ "ی " "ی ی" ی ی ی یی 坘. ی ی ی یی.  ی .

  ی - 91

یی ی 98

 

 

 

یی ǁی !

     ی ی" یی ی"یԘ ϡ ی ی ی یی ѐی یی ی ی یی ی. یی یی ی ی ѡ ی ی . ی ی ی ی یی . یی ی ی ی " ی ی " ی یϡ ی یԝیی ی . 坐 یی ""ی   ی ѐی . ی ی ϡ ی ی .  ی 䝐 ی ی . یԝ ی یی ی یی. ǘ ی ی ییی ی ی. ی ی ی. ی ی ی. э ی ی ی ̝ی ییی یԝی ی. یی ی ی ی ی .

ی - ی 91

 

نشان ها

پُوسترها

نوشته ها

داوری

آموزش

رسانه ها

سینما

تله ویزیون

تیاتر

شناسنا مه

میزبان

Awards

Posters

Writings

Jury

Teaching

Media

Cinema

Television

Theatre

About me

Home

 

Covered by the Cloud

پُشتِ اَبر